Diódy od spoloènosti Farnell

Máme na sklade diódy, usmeròovacie diódy, transily a rôzne iné diódy od popredných výrobcov, ktoré sú pripravené na okamžitú dodávku.

Vyše 480 000 výrobkov na sklade!

Diódy

Diódy sú nevyhnutnou súèasou všetkých typov priemyslu, vrátane továrenského priemyslu, poèítaèového priemyslu, automobilového priemyslu, spotrebného priemyslu, telekomunikácií, ozbrojených síl, letectva a zdravotníctva. Farnell poskytuje jednu z najväèších ponúk diód, aby efektívne slúžil týmto priemyslom, vrátane usmeròovacích diód, diód RF, nízkosignálových diód, zenerových diód a transilov.
Naša rozsiahla ponuka diód zahròuje stovky rôznych výrobcov y celého sveta, vrátane Vishay, STMicroelectronics, International Rectifier, Fairchild, NXP a oveľa viac. S vyše 13 000 diódami, ktoré sú dostupné na dodávku nasledujúci deò, využite naše vysoko kvalitné služby, aby sme vám mohli pomôc pri vašom rozhodovaní zvoli si ten správny dizajn.