LED diódy od Farnell

Na sklade máme LED diódy, LED indikátory a inú optoelektroniku od popredných výrobcov, ktoré sú pripravené na okamžitú dodávku.

Vyše 480 000 výrobkov na sklade!

LED diódy

LED diódy sa na indikaèné úèely používajú v mnohých aplikáciách. Neviditeľné LED diódy využívajúce UV a infraèervené èasti spektra sa zvyèajne používajú v aplikáciách v oblasti zdravotníctva, bezpeènosti a bezdotykového snímania. Nedávne technologické pokroky na trhu s LED diódami predstavili biele LED diódy s výnimoène vysokým jasom, èo otvorilo dvere novému trhu svetelných aplikácií s vysokou efektívnosou.
Spoloènos Farnell ponúka široký sortiment LED diód, vrátane štandardných LED diód, zabudovaných LED indikátorov, výkonových osvetľujúcich LED diód, neviditeľných LED diód a náhrad pre LED lampy. Tieto LED diódy sú dostupné v rôznych farbách, rôznych štýloch balenia a rôznych intenzitách. Využite naše vysoko kvalitné služby, aby sme vám mohli pomôc pri vašom rozhodovaní zvoli si ten správny dizajn.