Tranzistory od spoloènosti Farnell

Tranzistory, tranzistory MOSFET, bipolárne tranzistory a ïalšie polovodièové prvky od vedúcich výrobcov v odvetví, na sklade a pripravené na dodávku ešte dnes.

Viac ako 480 000 výrobkov na sklade!

Tranzistory

Tranzistory sú základnými komponentmi vo všetkých odvetviach vrátane výrobných odvetví, poèítaèového a automobilového priemyslu, odvetví spotrebného priemyslu, telekomunikácií, armády, letectva a kozmického priemyslu a zdravotníctva. Spoloènos Farnell poskytuje jeden z najširších sortimentov tranzistorov na svete, ktorý efektívne slúži týmto odvetviam, vrátane bipolárnych tranzistorov, tranzistorov IGBT, tranzistorov JFET, tranzistorov MOSFET, vysokofrekvenèných tranzistorov a tranzistorových polí.
Náš široký sortiment výrobkov sa skladá zo stoviek výrobcov z celého sveta vrátane spoloèností Vishay, STMicroelectronics, International Rectifier, Fairchild, NXP a mnohých ïalších. Na dodanie nasledujúci deò je k dispozícii viac ako 13 000 tranzistorov. Využite výhody našich vysokokvalitných služieb, ktoré vám pomôžu pri správnych konštruktérskych rozhodnutiach.