Brexit Update

15 December 2020

Important message to Eastern European Customers of Farnell UK or EU customers buying through the Farnell export website

From 1/1/21 product from our UK warehouse will be imported by us into the EU through Germany, with Premier Farnell UK Limited acting as the Importer of Record. These goods will then be supplied to our EU customers from Germany. The German VAT number of Premier Farnell UK Limited will be on these invoices (DE284299742). Due to this change, you may need to set up a new vendor account for Farnell dependent on your local systems and rules.

If you need support in setting up a new vendor please contact your local sales representative.

To return to our main Brexit page and full Frequently Asked Questions, click here.

The flag of Poland Poland (polski)

Ważna wiadomość dla wschodnioeuropejskich klientów Farnell UK i klientów z UE kupujących za pośrednictwem strony internetowej Farnell export

Od 1/1/21 roku produkty z naszego magazynu w Wielkiej Brytanii będą importowane przez nas do UE przez Niemcy, a Premier Farnell UK Limited będzie pełnił rolę Importera. Towary te będą następnie dostarczane do naszych klientów w UE z Niemiec. Niemiecki numer VAT Premier Farnell UK Limited będzie umieszczony na fakturach (DE284299742). W związku z tą zmianą, może być konieczne założenie nowego konta sprzedawcy dla Farnell, w zależności od lokalnych systemów i przepisów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy zakładaniu konta nowego sprzedawcy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Aby wrócić do naszej głównej strony Brexit - Najczęściej Zadawane Pytania, kliknij tutaj.

The flag of Hungary Hungary (magyar)

Fontos információ a kelet-közép-európai országok számára, akik a Farnell UK vagy Farnell EU vásárlói és vásárlásaikat a Farnell export weboldalon keresztül bonyolítják

2021 január 1-től a Britt raktárból, Németországon keresztül az Európai Unióba érkező Farnell termékeket a Premier Farnell UK Limited importálja, vagyis a Premier Farnell UK Limited az importőr.

Ezek a termékek az európai únion belüli vevőinkhez Németországból kerülnek kiszállításra.

Ennek megfelelően a Premier Farnell UK Limited német ÁFA száma ( VAT nr .) kerül feltüntetésre majd ezeken a számlákon (DE284299742).

Ez a változás az Önök számára azt jelentheti, hogy a Farnellt új beszállítóként kell felállítani a rendszerükben.

Ha bármi kérdésük merülne fel az új beszállító felállításával kapcsolatban, kérjük forduljon bizalommal a Farnell kereskedelmi képviselőjükhöz.

Vissza a Brexit főoldalra kérem kattintson ide.

The flag of the Czech Republic Czech Republic (čeština)

Důležitá zpráva pro české zákazníky společnosti Farnell UK nebo EU zákazníky nakupující přes Farnell export webovou stránku

Od 1.1.2021 bude zboží z Velké Británie námi importováno do EU přes německo, s tím, že Premier Farnell UK Limited bude protokolu uveden jako Importér. Toto zboží bude poté z německa dodáváno našim EU zákazníkům. Na fakturách společnosti Premier Farnell UK Limited bude uvedeno německé DIČ (DE284299742). Z důvodu této změny, budete potřebovat zavést nový dodavatelský účet pro Farnell, v závislosti na Vašem lokálním systému a pravidlech.

Pokud potřebujete podporu při nastavení nového dodavatelského účtu, kontaktujte své lokální obchodní zástupce.

Pro návrat na naši hlavní stránku o Brexitu a často kladené dotazy (FAQ), klikněte zde.

The flag of Bulgaria Bulgaria (Български)

Важно съобщение до Източно Европейските Клиенти на Farnell UK или клиенти пазаруващи в Експортната страница на Farnell

От 1/1/2021 продукти от нашия UK склад ще бъде импортирани от нас в EU през Германия, като Premier Farnell UK Limited ще действа като вносител по документи (Importer of Record). Тези продукти след това ще бъдат доставени на нашите EU клиенти от Германия. Германският VAT номер (DE284299742) на Premier Farnell UK Limited ще бъде изписан на фактурите. В следствие на тези промени вие ще трябва да създадете нов нов акаунт за Farnell като доставчик според изискванията на вашата локална система.

Ако имате нужда от помощ при създаването на нов акаунт на доставчика, моля обадете се нашия местен търговски представител.

За да се върнете към нашата главна страница отнасяща се за Brexit и често задавани въпроси моля натиснете тук.

The flag of Romania Romania (Română)

Mesaj important pentru clienții din Europa de Est al Farnell UK sau clienții din UE care cumpără prin intermediul site-ului web de Farnell export

Începând cu data de 01.01.21, produsele din depozitul nostru din Marea Britanie, vor fi importate de noi în UE prin Germania, Premier Farnell UK Limited acționând ca importator oficial. Aceste bunuri vor fi apoi furnizate clienților noștri din UE din Germania. Numărul TVA german al Premier Farnell UK Limited va fi pe aceste facturi (DE284299742). Datorită acestei modificări, poate fi necesar să configurați un nou cont de furnizor pentru Farnell, în funcție de sistemele și regulile dvs. interne.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru crearea unui nou furnizor, vă rugăm să contactați reprezentantul local de vânzări.

Pentru a reveni la pagina noastră principală Brexit și la întrebările frecvente complete, faceți clic aici.

The flag of Slovenia Slovenia (slovenščina)

Pomembno sporočilo za vzhodnoevropske kupce podjetja Farnell UK ali EU, ki kupujejo preko izvoznega spletnega mesta Farnell

Od 1/1/21 bomo izdelke iz našega britanskega skladišča uvažali v EU preko Nemčije, pri čemer bo družba Premier Farnell UK Limited sodelovala kot uvoznik v evidenci. To blago bo nato našim kupcem iz EU dobavljeno iz Nemčije. Na teh računih bo navedena nemška številka za DDV Premier Farnell Limited (DE284299742). Zaradi te spremembe boste morda morali nastaviti novi račun prodajalca za Farnell, odvisno od vaših lokalnih sistemov in pravil.

Če potrebujete podporo pri nastavitvi novega računa prodajalca, se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika.

Če se želite vrniti na našo glavno stran o Brexitu in vsa pogosta vprašanaja, kliknite tukaj.